Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

1. Αίτηση

2. Δύο (2) φωτογραφίες

3.Πιστοποιητικό γεννήσεως ή ταυτότητα επικυρωμένη από Αστυνομικό τμήμα.

4. Βεβαίωση υγείας από ΙΚΑ ή άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο (προσοχή όχι από ιδιώτη ιατρό).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου